karasi

Designed by sorayume sorayume

待领养的角色

竹北
???
エルトン
夜焱
???
ラコール

在已出售记录中有关的角色

黒次
早智
ライネ
でじろう
シリウス
グリエル