nameless(00690)

待领养的角色

Roid
Faradie
nameless(00881)
nameless(01026)
nameless(00637)
nameless(00269)

在已出售记录中有关的角色

Akemi
Kirsch
Kurono
Melny
Ange
Mellow